Kapliczki warmińskie: Kromerowo

 Węzeł DK nr 16 w Kromerowie