Umberto Eco i mgła

Mgliście, powolnie. 7.40, krajowa 16.
Rozgrzewa mnie Cmentarz w Pradze na audiobooku i kawa z MD.
Dla mnie luksus.