Wyjątkowy jak Warmia

Czwartek. Zdjęcia ze stycznia, bardzo sakralne, ale nie da się inaczej. Kapliczki i krzyże przydrożne królują w warmińskim krajobrazie. Dziś jednak odliczam ostatnie dni ferii, oglądam przez okno senny Ełk i piję herbatę z cytryną. Trochę tęsknię. Przywołuję też w pamięci wiersze Szymborskiej. A obok Suwałki i -29 st. C.
Kapliczka w Rzecku
Kapliczka w Łęgajnach
Kapliczka w Wójtowie
Kapliczka w Kromerowie
 
Krzyż w Dobrągu