Olsztyn. Muzeum Przyrody i dawna wozownia, czyli Dwór Bergenthal

Muzeum Przyrody mieści się w dwóch budynkach po dawnym Dworze Bergenthal: eklektycznym pałacu z końca XIX w. oraz wozowni, którą w 1994 r. przebudowano i wyremontowano  - obecnie mieszczą się w niej magazyny muzealne, biblioteka, sala edukacyjna oraz pracownie. Kilka lat później, w 1999 r., restauracji doczekał się pałac, przeznaczony został na wystawy przyrodnicze. Przed II wojną światową wojsko urządziło w pałacyku szkołę gospodarstwa wiejskiego, po wojnie budynek przejęło PGR i w stylowych wnętrzach odbywała się hodowla zwierząt futerkowych.
Pałac przy ul. Metalowej 8 jest przykładem wiejskiej rezydencji w granicach miasta, zaadaptowanym na mieszkania w 1950 roku. Eklektyczny z leciutkim nalotem secesji pałac łączy detale o różnorodnej stylistyce: dach, wieloboczną wieżę nakrytą kopułą, szwajcarski ganek, secesyjne w kształcie półkola, arkadowy ganek z balkonem o tralkowej balustradzie. Budynek usytuowany jest w parku.
Dawna wozownia z początku XX wieku to  element zespołu pałacowego. Jest to przykład reprezentacyjnej zabudowy gospodarczej (folwarcznej) i tak jak pałac łączy w sobie elementy o rozmaitym pochodzeniu architektonicznym.