Olsztyńska Niagara

Olsztyńska Niagara, Park Zamkowy. W miejscu obecnego wodospadu funkcjonował kiedyś miejski młyn, stąd nazwa Most Młyński. Tu Łyna, po spiętrzeniu, tworzy rozlewisko. 
Na ostatnim zdjęciu widoczny jest Most Zamkowy, który bronił dostępu do zamku. Zbudowano go w 1904 roku zastępując stary, drewniany. Przy jego budowie nie wyrównano poziomu przyczółków i tak powstał most kamienny o ukośnej konstrukcji.
Przystojniak, olsztyński łabędź na Łynie.