Opuszczone: kamienica przy Pieniężnego i Tartak Raphaelsohnów w Olsztynie

Miało być w b&w, zostało w kolorze.
Wiadomo, miasto to nie tylko piękne zabytki.
To też historia.
Dziś zapiski o opuszczonych budynkach.
Kamienica przy ul. Pieniężnego 2 szpeciła od dawna. Budynku pozbyła się kuria, prywatny właściciel czekał na kompletną dewastację, a miasto wyburzy go w związku z planami poszerzenia ulicy. Od kilku tygodni trwają prace rozbiórkowe. Wcześniej dom należał do olsztyńskich przedsiębiorców, bogatej rodziny Starków. Zajmowała się ona kowalstwem. Kamienicę zbudowano przed rokiem 1885, a do budowy ścian piwnic wykorzystano kamienie, prawdopodobnie pochodzące z dawnych miejskich fortyfikacji. Sam mam sentymentalne wspomnienia z tym miejscem. Do pustostanu po lewej stronie uczęszczałem na lekcje katechezy, a w samej kamienicy był zakład ksero, który wydrukował i oprawił moją pracę mgr.
W przeciwieństwie do kamienicy, Tartak Raphaelsohnów w zakolu Łyny czeka na lepsze czasy. W odnowionym budynku przy ul. Knosały ma powstać Centrum Techniki i Rozwoju Regionalnego Muzeum Nowoczesności. Inwestycję rewitalizacji prowadzi Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. Główny budynek tartaku datowany jest na ok. 1878 rok. Samo zakole Łyny to urocze miejsce, oby z tych planów coś wyszło. Unia oczywiście pomoże, bo Unia broni, Unia radzi, Unia nigdy cię nie zdradzi.