Za torami - kościół garnizonowy i XIX-wieczne mosty nad Łyną

Na ul. Artyleryjskiej w Olsztynie - kościół garnizonowy i mosty kolejowe nad Łyną. To dwie bliźniacze konstrukcje różniące się rodzajem dekoracji. Pierwszy, północny, powstał w 1872, drugi w 1893 roku. To piękny zabytek ówczesnej inżynierii i architektury.