Frombork. Małe miasto - wielka przestrzeń

To moja kolejna wizyta we Fromborku. Bardzo lubię wchodzić po tych schodach i oglądać z wieży zielono-niebieskie tereny okraszone czerwienią cegieł. Lubię też posiedzieć przy pomniku Kopernika, w pełnym blasku sierpniowego słońca, z gwarem turystów obok. Myślę wtedy, że na niejednym zdjęciu zostałem uwieczniony. I lubię patrzeć na fale, które kołyszą bezbronne żaglówki umocowane do brzegu. Chciałbym kiedyś popłynąć w nieznane, przed siebie, za plecami mieć to miasto, a na dziobie wielką, lapidarną przestrzeń.
Frombork to pierwsza stolica Warmii. Zwany był  Civitas Warmiensis (Miasto Warmińskie), a prawa miejskie nabył w 1310 roku. Tu przez 33 lata żył i pracował Mikołaj Kopernik. Mieszkańcy Fromborka zajmowali się głównie rybołówstwem i rolnictwem, a rzemieślnicy świadczyli usługi dla kanoników i służby kościelnej. W 1899 r. uruchomiono linię kolejową łączącą miasto z Elblągiem i Braniewem, a dalej z Królewcem (Kolej Nadzalewowa, linia nr 254). W wyniku drugiej wojny światowej miasto zostało zniszczone w 80%. Odbudowa Fromborka przebiegała pod kryptonimem Operacja 1001-Frombork i brało w niej udział 2391 instruktorów i harcerzy. Poniżej rycina Krzysztofa Hartknocha z 1684 roku ukazująca dawny Frauenburg.