Ostróda

Wyczekał się ten post okrutnie. Ostróda. Ostatnie dni sierpnia.
Jezioro Drwęckie. Pojezierze Iławskie.
Kiedyś lubiłem to miejsce.
Muszę przyznać, że przez lata nic tu się nie zmieniło.
Może tylko przestrzeń przenika ostentacyjna senność.
Lokomotyw dym, senne żagle wzdyma
tuż nad ziemią.
Świat udaje kolorowy film,
a tutaj - tylko ciemność. *
* Martyna Jakubowicz, Żagle tuż nad ziemią, sł. Andrzej Jakubowicz