Przystanek Mazury / Kętrzyn, cz. 3

Mazury. Region ewangelickich cmentarzy, pałaców i dworów ze wspaniałymi parkami, dróg z przydrożnymi alejami oraz jezior i rzek. Autentyczny cud natury, do którego lubię wracać nie tylko latem.
Dziś ostatnia w tym sezonie odsłona mazurskiego przystanku i Kętrzyna - miasta założonego w miejscu krzyżowania się traktów handlowych z Malborka na Litwę i z Królewca na Mazowsze. Dawny Rastenburg prawa miejskie oraz swoją nazwę otrzymał w 1357 roku w oparciu o przywilej lokacyjny wzorowany na prawie chełmińskim.
Kolejno: cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Kętrzynie, kościół św. Jerzego i kościół św. Katarzyny. 
Zamek krzyżacki w Kętrzynie to gotycka budowla  pochodząca z drugiej połowy XIV w. W zamku oraz w folwarku, który do niego przylegał mieściły się m.in.: kuchnia, browar, młyn, piekarnia, spichlerz, spiżarnia, zbrojownia a także więzienie. Pod koniec stycznia 1945 r. wojska radzieckie zajęły miasto i spaliły większą część staromiejskiej zabudowy oraz warownię. Zamek odbudowano w latach 1964-1966, przywracając mu gotycki charakter.