Wróćmy na Mazury

Ten tylko naprawdę poznać może wielkość i mądrość Stwórcy, 
kto usiłuje wyczytać Jego myśli w wielkiej księdze zwanej przyrodą.
Justus Liebig
Miejsca:
Dłużek, Jedwabno, Kot