Kapliczki warmińskie: Cerkiewnik

Jak to na Warmii, w każdej miejscowości znajduje się kilka przydrożnych kapliczek. Na przykład w Olsztynie trzynaście, w Wozławkach osiem, a w małym Cerkiewniku cztery.
Cerkiewnik założony został przez biskupa Henryka Sorboma w 1383 r. W roku 1397 wieś przeszła na własność kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście. Niemiecka nazwa miejscowości to Münsterberg. Przez mieszkańców nazwany był Miłą Górą. Z okolic Cerkiewnika wysyłano modrzewie do budowy masztów dla floty kaperskiej króla Zygmunta Augusta.
We wsi znajduje się kościół parafialny pw. św. Katarzyny oraz cztery kapliczki. Kapliczka pod gruszą położona jest przy drodze, zbudowana z czerwonej cegły, jej dach jest dwuspadowy, pokryty dachówką, zwieńczony sterczynkami. Z dwóch stron kapliczka posiada metalowy krzyż i figurkę NMP (wcześniej detale były inne, o czym świadczą liczne spękania). Kapliczka pod świerkiem jest otynkowana (z czerwonej cegły), tak samo jak Kapliczka pod lipami z XX w. i Ave Maryja, która znajduje się na prywatnej posesji.

Skoro już o warmińskich kapliczkach mowa, to przemycę jeszcze dwie. Pierwsza z okolic Cerkiewnika, znajdująca się w Barcikowie Kolonii i druga, przydrożna, w dosłownym znaczeniu, z Rokitnika nieopodal Kiwit.