Hotele dla dzikich owadów zapylających i wolny piątek

W Olsztynie jest ich aż 9. Wszystkie powstały w ramach kampanii Przychylmy pszczołom nieba i służą pszczołom samotnicom oraz innym dzikim owadom zapylającym. Hotele buduje się z naturalnych materiałów, mogą mieć różne kształty i rozmiary. Do ich wypełnienia wykorzystuje się m.in. drewno, słomę, glinę oraz tyczki bambusowe - te lubią przede wszystkim pszczoły murarki, które zalepiają otwory gliną.
Kampania „Przychylmy pszczołom nieba" ma na celu zwrócenie uwagi na problem wymierania pszczół miodnych i dziko żyjących owadów zapylających oraz promowanie dobrych praktyk rolniczych, przyjaznych pszczołom. W hotelach, czyli specjalnie zaprojektowanych konstrukcjach owady znajdują schronienie, miejsce do życia, rozmnażania i pracy - czyli zapylania - które konieczne jest do właściwego funkcjonowania tysięcy roślin – w tym wielu drzew i krzewów, a także warzyw i owoców. Budowę hoteli konsultowano ze specjalistami w dziedzinie entomologii i hodowli owadów zapylających. Mają nowoczesny styl, pasujący do przestrzeni miejskiej, są łatwe w obsłudze i montażu.
Pszczoły masowo wymierają. Kiedy wyginie pszczoła, rodzajowi ludzkiemu pozostaną już tylko 4 lata - powiedział kiedyś Einstein. W przekonaniu wielu osób, masowe wymieranie pszczół jest pierwszym sygnałem ostrzegawczym przed klęską głodu, która może dotknąć ludzkość. Wg wstępnych analiz, zagłada tych zwierząt mogłaby doprowadzić do wyginięcia 75 procent roślin, a także do znaczącego spadku produkcji żywności. Zatem proszę, dbajmy o naturę.
Pa­miętaj o tym, że two­je swo­bod­ne
i wol­ne od zajęć chwi­le ob­ciążone
są naj­większy­mi za­daniami
i odpowiedzialnością.
                                                  Święty Augustyn