3 x Olsztyn: Park Centralny | Tartak Raphaelsohnów | Stara kotłownia

O l s z t y n


P a r k  C e n t r a l n y

Jutro odbędzie się otwarcie Parku Centralnego w Olsztynie. Park zajmuje powierzchnię blisko 13 ha. Jego przestrzeń zaprojektowano w stylu angielskim. Dzięki naturalnym cechom krajobrazowym i przemyślanej infrastrukturze oferuje ona odwiedzającym wyjątkowe walory przyrodnicze i rekreacyjne. Znajdują się tutaj aż cztery mosty łączące brzegi Łyny, przystań kajakowa, wiele ścieżek dla pieszych i rowerzystów, linarium, amfiteatr, a jesienią pojawią się jeszcze zadaszone altany. W centralnej części parku wzniesiono eliptyczną fontannę ze specjalnym nocnym podświetleniem. W niej zainstalowano kilkutonowe, częściowo zanurzone w wodzie półkule, które symbolizują układ słoneczny, co nawiązuje do olsztyńskiej działalności Mikołaja Kopernika.
T a r t a k  R a p h a e l s o h n ó w
 
Tartak Raphaelsohnów w zakolu Łyny doczekał się nareszcie lepszych czasów. Przedstawiałem już ten obiekt w poście: Opuszczone: kamienica przy Pieniężnego i Tartak Raphaelsohnów w Olsztynie. W odnowionym budynku przy ul. Knosały powstało Centrum Techniki i Rozwoju Regionalnego Muzeum Nowoczesności. Główny budynek tartaku datowany jest na ok. 1878 rok. Samo zakole Łyny to urocze miejsce, poprzemysłowe, jednak z ogromnym potencjałem, co widać po powyższym Parku Centralnym. Rzeka zapewniała drogę transportową dla sosnowego surowca, który na przełomie XIX i XX w. potrzebny był do produkcji podkładów kolejowych i domów. Przemysł drzewny był jedną z olsztyńskich specjalności. Tartak istniał do połowy lat 20. ub. wieku. Po wojnie teren przejął skarb państwa. Mieściły się tu: baza tramwajowa, MPK, PGM, magazyny i warsztaty. Tartak to symbol czasów pary, żelaza i rozwoju miasta. Należy pamiętać, że Olsztyn z małego miasteczka stał się prężnym ośrodkiem wojskowym i przemysłowym.
S t a r a  k o t ł o w n i a

Kotłownia powstała w latach 1884-1889 i była częścią Prowincjonalnego Zakładu Psychiatrycznego. Szerzej o późniejszym szpitalu w dawnym Kortau pisałem w poście: Tajemnica szpitala w Kortau. W drugiej połowie XX wieku obiekt został rozbudowany o dwa kotły typu La Monta. Dziś w zaadaptowanym budynku mieści się Centrum Edukacji Technologicznej UWM. W starej kotłowni odbywają się również zajęcia dla studentów.
Tematycznie: Olsztyn. Knosały/Mochnackiego | Ośle grzbiety i zegar słoneczny, czyli Stary Ratusz w Olsztynie | Motyw przewodni: drzwi | 1353-2013 - 660 lat Olsztyna | Olsztyn. Na Brzezinach wśród brzóz i mgieł | Zamkowe legendy: Olsztyn vs. Lidzbark Warmiński | Chodzą jeziorami ludzie - spacer z Komedą w tle