Jonkowo – kościół pw. św. Jana Chrzciciela | Olsztyn – kościół pw. NSPJ

Gotycki kościół w Jonkowie wybudowano w XIV w. Później był kilkakrotnie przebudowywany. Obecnie jest to budowla z elementami architektonicznymi w stylu renesansowym, barokowym i neogotyckim. Projekt ostatniej fazy rozbudowy sporządził Fritz Heitmann. Wieża pochodzi z końca XVIII w. Wewnątrz znajdują się drewniane sklepienia z barokową polichromią oraz ołtarz główny z XIX w z obrazem św. Rocha i rzeźbami św. Pawła i Piotra.
Fritz Heitmann projektował szereg ceglanych kościołów na terenie ówczesnej diecezji warmińskiej, na ogół w formach neogotyckich. Twórczo wykorzystywał elementy zaczerpnięte z gotyckiej architektury Prus Krzyżackich. Projektował też wille w Królewcu, budynki administracyjne, gimnazjum i tzw. białe koszary w Ostródzie, szpital w Morągu, rozbudowę Szpitala Mariackiego w Olsztynie. 
Poniżej zaprojektowany przez Heitmanna kościół pw. NSPJ w Olsztynie - pocztówki z 1904 i 1916 roku. Budowę kościoła rozpoczęto w 1901 r., a jego otwarcie uświetniło obchody 550-lecia miasta Olsztyna. Nieopodal stoi figura Chrystusa trzymającego kulę ziemską - to najstarszy pomnik Olsztyna, pochodzący z 1737 roku. Figurę ufundowali mieszkańcy miasta dla upamiętnienia epidemii dżumy, która na początku XVIII wieku zdziesiątkowała Olsztyn.