Właśnie tędy prowadzi droga do Raju

Umarłych wie­czność dotąd trwa, dokąd pa­mięcią się im płaci.
Dla J.