Opowieść lutowa


Na szczęście pot­ra­fię mil­czeć we wszys­tkich języ­kach świata.