Motyw przewodni: arkady, łuki, podcienie, krużganki
Warmia oczywiście. W ostatnim przypadku mazurski akcent. Są takie miejsca, gdzie wydaje się, że czas nie płynie.