Zespół byłych koszar przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie

Historia koszar przy obecnej ul Jagiellońskiej w Olsztynie (dawnej Wadąskiej) sięga roku 1905-1906. Stacjonowanie rozpoczął tu jeden z batalionów 151. Pułku Piechoty.
Budowę koszar, kolejnych w Olsztynie, postanowiono rozpocząć po południowej stronie ulicy. Zabudowa miejska kończyła się wtedy w okolicach ulicy Niedziałkowskiego. Budynki usytuowano wokół prostokątnego placu ćwiczebnego, są one trzykondygnacyjne z rozbudowanymi ryzalitami bocznymi, kryte czterospadowymi dachami z wieżyczkami, posiadają też elewacje licowane cegłą ceramiczną w kolorze czerwonym oraz elewację tynkowaną w kolorze żółtym. Do koszar należały też warsztaty, garaże, sala gimnastyczna, a po rozbudowie wzniesiono blok dla rodzin podoficerów zawodowych i blok sztabowy. Olsztyńskie pułki piechoty otrzymały w tym okresie nowe nazwy: 150. pułk zyskał miano Pierwszego Warmińskiego Pułku Piechoty, a 151. – drugiego. Ten ostatni przeniesiono kilka lat później do Mrągowa i Biskupca, a na jego miejsce sprowadzono jeden z batalionów 146. Pułku Piechoty, który rozpoczął stacjonowanie w koszarach przy ul. Jagiellońskiej 1 października 1910 roku.Dla trzeciego batalionu Warmińskiego Pułku Piechoty wybudowano kolejne koszary. Stanęły przy tej samej ulicy, jednak trochę dalej. 
Po II wojnie światowej mieściło się tu Technikum Gastronomiczne. Obiekty (ze stajniami) wznoszono między 1910 a 1913 rokiem. W latach I wojny światowej stacjonował tu 18. Rezerwowy Pułk Piechoty. Zbudowano też dom dla rodzin wojskowych i remizę dla oddziału karabinów maszynowych. Dziś siedzibę ma tu Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP.
Powyższe koszary niszczeją w mgnieniu oka. Kilka lat temu stowarzyszenie Sadyba wystąpiło z wnioskiem o wpisanie do rejestru zabytków kompleksu powojskowego przy ul. Jagiellońskiej. Apel pozostał bez odpowiedzi, a na placu ćwiczebnym wybudowano okazałe apartamentowce. Zapewne podobny los czeka zabytkowe budynki. Szkoda tego miejsca.
https://www.facebook.com/kochamy.warmie