Z kamerą wśród ptaków

Pliszka siwa (Motacilla alba) – gatunek małego ptaka z rodziny pliszkowatych (Motacillidae).


Wróbel zwyczajny, wróbel domowy, wróbel, jagodnik (Passer domesticus) – gatunek małego ptaka osiadłego z rodziny wróblowatych (Passeridae).
Dymówka, jaskółka dymówka (Hirundo rustica) – gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny jaskółkowatych (Hirundinidae).


Łyska zwyczajna, łyska (Fulica atra) – gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny chruścieli (Rallidae).

Sroka zwyczajna, sroka pospolita, sroka (Pica pica) – gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny krukowatych (Corvidae).
Z innej beczki. Rybacy uzyskali zgodę na odstrzał 1389 kormoranów. Odstrzały będą prowadzone na Warmii i Mazurach od 1 sierpnia do końca roku na jeziorach oraz stawach, gdzie ptaki wyrządzają największe szkody. Zezwolono też na redukcję 181 czapli siwych i 58 wydr - to gatunki objęte tzw. częściową ochroną prawną. Zastanawiam się, czy nie można po prostu płoszyć ptaków, przeciwdziałać lęgom lub uniemożliwić ich rozmnażanie się. I to pytanie kieruję do rybaków oraz ekologów. Bądźmy bardziej humanitarni. Pamiętajmy też, że kormorany zostały na początku minionego wieku uratowane od zagłady. Nikt nie wykazał jeszcze w sposób uczciwy, iż kormorany są szkodnikami w naturalnych akwenach. Walka dotyczy najczęściej stawów hodowlanych.