Przystanek Mazury / Zamek krzyżacki w Nidzicy

Wprowadzenie już było, Nidzicę poznaliście, zatem dziś clou programu gotycki zamek krzyżacki górujący nad miastem. Warownię wybudował około 1370 r. wielki mistrz Winrych von Kniprode, jako jeden z najważniejszych punktów strategicznych w krzyżackim systemie obronnym XIV wieku.
Zamek był otoczony bagnami, trzęsawiskami oraz moczarami, miał chronić wsie założone przez zakon. 8 lipca 1410 roku miasto wraz z zamkiem na dwa miesiące zostało przejęte przez króla Władysława Jagiełłę. 25 lipca 1414 roku armia Jagiełły rozpoczęła oblężenie Nidzicy.


W roku 1656 miasto najechali Tatarzy, powracający z bitwy pod Prostkami. Wg legendy dzielnością wykazał się młody mieszczan Jan Nowak, który dostrzegł ucztującego przy olbrzymim głazie (dziś "głazie tatarskim" położonym na południowy wschód od miasta) tatarskiego wodza z towarzyszami. Ustawił armatę, wystrzelił i zabił wszystkich uczestników uczty.
W późniejszych latach, wraz z Francuzami, marszałek Zajączek na zamku urządził lazaret. 
Zamek zniszczono, a jego odbudową zajął się w 1830 r. Ferdynand Tymoteusz Gregorovius, radca sądowy. W warowni urządzono więzienie, wprowadzono administrację oraz urzędy.Po wojnie zamek odrestaurowano w latach 1959-1965. Najbardziej reprezentacyjne jest pierwsze piętro głównej części zamku z kaplicą i refektarzem. Są tu zachowane ślady gotyckich malowideł ściennych przedstawiających św. Weronikę w adoracji aniołów. Poniżej gotyckie sklepienie.

Zdjęcia Nidzicy – Neidenburga sprzed I i II wojny światowej. W dniu dzisiejszym zamek jest siedzibą Nidzickiego Ośrodka Kultury. W zamkowych murach znajdują się też książnica miejska, Muzeum Ziemi Nidzickiej, pracownia rzeźby, bractwo rycerskie, galeria malarstwa Hieronima Skurpskiego, biuro turystyczne, hotel oraz restauracja.


C'est la vie Nidzico.
 Więcej Mazur? Bardzo proszę, przeczytaj i obejrzyj moje relacje: Mazury | Przystanek Mazury