Małomiasteczkowy

Bisztynek. 
Według danych GUS miasto ma 2417 mieszkańców, powierzchnię 2,2 km, a gęstość zaludnienia wynosi 1 119,0 osób/km². 53,6% mieszkańców stanowią kobiety, a 46,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców Bisztynka zmalała o 5,6%. Ich średni wiek wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.
Mieszkańcy Bisztynka zawarli w 2017 roku 9 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 28,8% mieszkańców Bisztynka jest stanu wolnego, 52,4% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.
Bisztynek ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,50 na 1000 mieszkańców Bisztynka. W 2017 roku urodziło się 26 dzieci, w tym 42,3% dziewczynek i 57,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 410 gramów.
W 2016 roku 32,3% zgonów w Bisztynku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,5% zgonów w Bisztynku były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bisztynka przypada 15.67 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.
65,4% mieszkańców Bisztynka jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
Dziś Bisztynek na Warmii. Bardzo blisko mojego ulubionego miejsca na ziemi.
Bisztynek uzyskał prawa miejskie 30 kwietnia 1385 r.
Obecnie do najważniejszych zabytków w Bisztynku należy XIV-wieczny kościół farny pw. św. Macieja i gotycka Brama Lidzbarska.