100 fotografii Warmii dla niepodległej Polski

Dziś krótko i na temat. 100 fotografii pięknej Warmii dla niepodległej Polski. Pamiętamy i szanujemy.