Olsztyn | Osiedle Brzeziny i majątek rodziny Patzig

Pierwsza wzmianka o majątku w Pozortach lub Posortach pojawia się w 1387 r. Był to dwór kapituły warmińskiej, czyli gospodarstwo folwarczne. Nazwa wywodzi się od pruskiego imienia Pasort oznaczającego pogrzebacz. W 1772 r. majątek został przejęty przez skarb pruski. Od 1882 r. dzierżawcą Starego Dworu i Posort był radca królewski Karl Patzig, rezydujący we dworze w Posortach. Wraz ze swoją małżonką Auguste Patzig spoczywa na przymajątkowym cmentarzu.
Po wojnie majątek (o łącznej powierzchni 756 ha) wszedł w skład zakładów doświadczalnych Wyższej Szkoły Rolniczej. Od 1966 r. znajduje się w granicach administracyjnych miasta. W latach siedemdziesiątych zapoczątkowano budowę osiedla domków jednorodzinnych, głównie dla pracowników ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, o nazwie Brzeziny.

Pozostałości przymajątkowego cmentarza rodziny Patzig w olsztyńskich Pozortach. Poniżej osiedle Brzeziny.
To już jedna z olsztyńskich kapliczek. Wystawiono ją z prywatnych środków na osiedlu Brzeziny. Intencją fundatorów było uczczenie 1000-lecia śmierci św. Wojciecha. Kapliczka posiada dwupoziomowy korpus oddzielony od cokołu ozdobnym fryzem, baza została wykonana z polnych kamieni, reszta jest murowana z czerwonej cegły. Górna część to ostrołukowe otwarte nisze, wewnątrz których umieszczono płaskorzeźby św. Wojciecha, św. Franciszka z Asyżu i św. Jakuba, patrona Olsztyna. Całość zwieńczona jest eksponowanym dwuspadkowym dachem z ozdobnym krzyżykiem i sylwetką baranka z herbu diecezji warmińskiej.