#zostajęwdomu i zwiedzam Barczewo /1/ | Kościół pw. św. Anny i św. Szczepana

Koronawirus pokrzyżował nam wiele planów. Opustoszały półki sklepowe, wyludniły się galerie handlowe, a na ulicach próżno szukać spacerowiczów. Zatem skoro już siedzicie przed komputerami, to zapraszam na wirtulane spacery po Warmii. Tym razem kilka wpisów z podolsztyńskiego miasta autora muzyki do RotyFeliksa Nowowiejskiego. Zwiedzanie Barczewa zaczynamy od kościoła pw. św. Anny i św. Szczepana.

Historia

Kościół pw. św. Anny i św. Szczepana w Barczewie powstał w pierwszej połowie XIV wieku, a pod koniec XV wieku dobudowano wieżę. Najwcześniejsza wzmianka o jego proboszczu imieniem Henricus, pochodzi z 1337 roku. Jak to w dawnych czasach, udowla wielokrotnie ulegała uszkodzeniu w wyniku pożarów, m.in. w 1414 roku, w trakcie wojny trzynastoletniej i w 1544 roku. W czasie ostatniej odbudowy, nad nawami założono kunsztowne sklepienia sieciowe, kryształowe i gwiaździste. W 1894 roku świątynia została powiększona o neogotyckie prezbiterium. Podczas II wojny światowej budowla doznała zniszczeń, jednak prace remontowe zostały zakończone już 1962 roku.

Architektura

To jeden z piękniejszych zabytków Barczewa, które położone jest 17 km na wschód od Olsztyna. Jest to kościół gotycki, jego wieża została zwieńczona barokowym hełmem z latarnią i chorągiewką, na której jest umieszczona data „1800”. Wieża jest ozdobiona blendami z różnymi typami łuków. Umieszczony we wieży portal z ostrymi łukami, jest ozdobiony profilowaniem na ościeżach. Ściany wieży i korpusu nawowego wzmocnione są przyporami. Halowe wnętrze kościoła o pięciu przęsłach, posiada trzy nawy sklepione łukowo i gwiaździście. Wystrój zdominowany przez neogotyk, wyjątek stanowi gotycki krucyfiks z ok. 1500 roku.
Przy świątyni znajduje się plebania z 1821 r. Każdego roku w kościele odbywają się koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej. Od miejskiej zabudowy kościół oddziela mur z trzema bramami.
Barczewo (dawniej Wartembork) położone jest na Warmii nad rzeką Pisą Warmińską. Pierwotnie lokowane było w 1325 roku w miejscu, gdzie obecnie jest miejscowość Barczewko. Po zniszczeniu pierwszego grodu przez Litwinów nowe miasto uzyskało prawa miejskie 4 lipca 1364 z polecenia biskupa warmińskiego Jana II Stryprocka, zasadźcą i sołtysem drugiej lokacji miasta był Henryk z Łajs. W 1538 Wartembork odwiedził Mikołaj Kopernik, który jako przedstawiciel kapituły towarzyszył biskupowi Janowi Dantyszkowi w czasie objazdu diecezji warmińskiej, gdy ten odbierał hołd od poddanych. W 1544 znaczną część zabudowy zniszczył pożar, kolejne miały miejsce w 1594 i 1596. Wskutek I rozbioru Polski w 1772 r. miasto wcielone zostało do Prus, i wraz z nimi weszło w 1871 r. w skład zjednoczonych Niemiec, rok później miasto uzyskało połączenie kolejowe. W 1877 r. urodził się w mieście Feliks Nowowiejski. W 1885 r. w Barczewie powstała trzecia na terenie Warmii polska księgarnia należąca do Adama Napieralskiego. Zobacz też: Barczewo | "Święta Góra", czyli stary cmentarz katolicki przy ul. Armii Krajowej.
Kościół ma długość 46 metrów i szerokość 17 metrów. Zbudowany jest z czerwonej, wypalanej cegły.