Olsztyn | Jezioro Skanda i historia Ostrzeszewa | Biało bez końca

Olsztyn | Jezioro Skanda i historia Ostrzeszewa | Biało bez końca
Jezioro Skanda rozciąga się na południowo-wschodnich obrzeżach miasta, w sąsiedztwie osiedla Mazurskiego w Olsztynie. Miłośnicy wody znajdą tu plaże, jest też możliwość wędkowania. Jezioro zajmuje około 55 ha, a jego głębokość sięga 12 m. Obok leży półwysep, który w czasie roztopów nabiera charakteru dużej wyspy. Jedna z plaż zyskała status miejskiego kąpieliska. Druga plaża - piaszczysta kusi stromym urwiskiem prowadzącym w górę do lasu, z którego roztacza się piękny widok na akwen. Wokół prawie całego jeziora prowadzi malownicza ścieżka piesza pośród drzew.
Jezioro Skanda
Jezioro Skanda

Jezioro Skanda w czasach dawnego Olsztyna. Allenstein.

Jezioro Skanda
Okolice jeziora to wieś Ostrzeszewo. Miejscowość lokowana była w XVI w. W 1521 r. rada miejska Olsztyna podjęła uchwalę, aby duży teren, położony na wschodnim obrzeżu gruntów miejskich przeznaczyć pod uprawę. Zgodnie z tą uchwalą, każdy mieszkaniec posiadający prawa miejskie mógł ubiegać się o przydział działki rolnej. Część mieszczan pobudowała tu stałe siedliska i powstała w ten sposób osada, zwana Wsią Miejską (Burgerdorf).
Według danych z 1580 r., cały ten rejon terytorium miejskiego był rekultywowany i znajdował się pod uprawą. Osada czynna była jeszcze w 1678 r., po czym uległa zanikowi. Według sprawozdania magistrackiego z 1854 r., przyczyną tego była zaraza, która w 1710 r. zdziesiątkowała ludność i stała się powodem jej upadku. Po zarazie wieś nie odrodziła się. Jej grunty położone między jeziorem Skanda a drogą do Klebarka, traktowane były jako majątek miejski i oddawane przez magistrat w dzierżawę. W 1845 r., podczas separacji gruntów, kupiec Adolf Hipler (ojciec historyka Franza Hiplera, kanonika fromborskiego) nabył od miasta tutejszy majątek ziemski. W 1846 r., w czasie chrztu swojej córki Hipler nadał nazwę posiadłości jako Elisenhof. Chrzest objęła swoim patronatem królowa pruska Elżbieta oraz biskup warmiński Joseph Geritz. W 1858 r. posiadłość została sprzedana porucznikowi Giseviusowi (brat ówczesnego starosty). Gisevius zakupił także jezioro Skanda i Jezioro Klebarskie. Nowy właściciel wszedł w spór z władzami miasta, gdyż domagał się dla dzieci majątku świadczeń takich samych, jakie miały dzieci z miasta. Ponieważ władze miasta nie były skłonne przychylić się do żądań Giseviusa, ten uzyskał w 1877 r. od władz zwierzchnich wyłączenie majątku Ostrzeszewo z granic miasta Olsztyna. W 1928 r. włączono Ostrzeszewo do gminy Klebark Mały.
W 1905 r. właścicielem folwarku był Hermann Zander. W 1922 r. kolejnym właścicielem był Carl Friese. Z dniem 30 września 1928 r. majątek poddano przymusowej parcelacji. Dzięki temu w drugiej połowie lat 30. powstały na tym terenie 34 gospodarstwa rolne, tworzące osadę wiejską tej samej nazwy, co były majątek. Po wojnie wieś tę w sposób dowolny nazwano Ostrzeszewem.

Jest też legenda o zbójcach nad jeziorem Skanda. Podobno najgroźniejszy z nich miał wpaść do wód jeziora. Na znak tego wydarzenia postawiono drewniany krzyż, a z czasem kapliczkę, którą można podziwiać do dziś.

Jezioro Skanda
Jezioro Skanda
Jezioro Skanda
Jezioro Skanda
Jezioro Skanda
Jezioro Skanda
Jezioro Skanda
Jezioro Skanda
Jezioro Skanda
Jezioro Skanda