Warmia, Mazury, Powiśle i Mała Litwa | Skansen w Olsztynku

Warmia, Mazury, Powiśle i Mała Litwa | Skansen w Olsztynku
Dziś zapraszam na Mazury, do Olsztynka. A tu w zimowym anturażu park etnograficzny. Olsztynecki skansen  gromadzi 79 obiektów dużej i małej architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy, o zróżnicowanych funkcjach, budowie i konstrukcji. Są to budynki mieszkalne, sakralne, zabudowania gospodarcze i przemysłowe. Wyposażenie budynków stanowią eksponaty pokazujące tradycyjne metody pracy i obrzędy na wsi w XIX i XX wieku.
Skansen w Olsztynku
Skansen w Olsztynku
Skansen w Olsztynku
Skansen w Olsztynku, koniki polskie
Skansen w Olsztynku
Olsztynek to Mazury, ale akcenty warmińskie też się znajdą. Muzeum Budownictwa Ludowego  należy do jednych z najstarszych w Polsce. Jego początki się­gają 1909 roku, kiedy to władze Królewca podjęły decyzję o stworzeniu muzeum na wolnym powietrzu. Pod zabudowę obiektu przeznaczono pobrzeża wąwozu z ka­nałem między stawami na skraju ogrodu zoologicznego w Królewcu. Miejsce okazało się za małe i już kilka lat później podjęto decyzję o przeniesieniu ekspozycji do Olsztynka. Przenosiny trwały w latach 1938–1942, a po II wojnie światowej zaczęto uzupełniać kolekcję o nowe obiekty architektury wiejskiej. 1 września 1961 utworzono Park Etnograficzny, funkcjonujący jako Oddział Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie skansen w Olsztynku zajmuje około 100 ha, znajduje się tu 68 obiektów architektonicznych oraz ekspozycje rzadkich gatunków zwierząt gospodarskich polskiego pochodzenia.
Skansen w Olsztynku, wiatrak
Skansen w Olsztynku
Skansen w Olsztynku
W skansenie m.in. wiatrak z Wodzian z 1773 r., ołtarz tryptyk z połowy XVII w. z Różyńska Wielkiego, kuchnia oraz izba, kościół z Rychnowa kopia jednego z ostatnich przykładów ludowego budownictwa sakralnego na Mazurach wykonana w 1909 r. (kościół oryginalny pochodzi z lat 1712-1714 i znajduje się w Rychnowie, w powiecie ostródzkim) oraz krzyż przydrożny z narzędziami Męki Pańskiej, wozownia, izba, szkoła wiejska z Pawłowa XIX w., kuchnia, kopia kapliczki przydrożnej z Giedajt na Warmii XIX w., wiatrak „koźlak” z Wodzian na Powiślu 1773 r., chałupa z wystawką podcieniową z Chojnika z poł. XIX w., wiatrak „paltrak” z Ruskiej Wsi II połowa XIX w.
Skansen w Olsztynku
Skansen w Olsztynku
Skansen w Olsztynku
Skansen w Olsztynku
Skansen w Olsztynku, drewniany kościół
Skansen w Olsztynku
Warmia, Mazury, Powiśle i Mała Litwa | Skansen w Olsztynku. Mała Litwa, także Litwa Mniejsza, Litwa Pruska to region kulturowy i jeden z pięciu regionów etnograficznych dzisiejszej Litwy leżący na terenie historycznych Prus. Obejmuje obszar dawnego okręgu Kłajpedy na terenie Litwy, reszta regionu znajduje się w obwodzie kaliningradzkim i fragmentarycznie na terytorium Polski. Największymi miastami regionu są Kłajpeda, Sowieck i Czerniachowsk.
Skansen w Olsztynku
Skansen w Olsztynku
Skansen w Olsztynku
Skansen w Olsztynku