Dobre Miasto i okolice | Rowerem przez Warmię

Dobre Miasto i okolice | Rowerem przez Warmię
Dziś Warmia rowerowa. Z Olsztyna do Dobrego Miasta. Lubię tę trasę, pełną natury, spokoju i piękna. Nogi trochę bolą, ale wiadomo, zaczynamy sezon. W plecaku dobromiejskie krówki i suchary beskidzkie, w uszach folk i Kapela ze Wsi Warszawa. Dobre Miasto powstało w 1325 r. w miejscu grodu pruskiego, położonego pośród bagien i rozlewisk, nad brzegiem rzeki Łyny, na sztucznej wyspie powstałej po przekopaniu kanału, tzw. Dużej Łyny dla potrzeb obronnych i potrzeb młyna. Było ośrodkiem dóbr biskupich, siedzibą kapituły kolegiackiej, a także ośrodkiem handlu i rzemiosła. W Dobrym Mieście znajduje się gotycki kościół Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych – druga co do wielkości świątynia Warmii. Budowla wzniesiona została pomiędzy 1357 a 1395 r., zakończenie wieży przeciągnęło się jeszcze do początku XVI w. Zachowało się także bogate wyposażenie z XV – XVIII w. Od południa przylegają do kościoła zabudowania kolegium, złożone z trzech skrzydeł usytuowanych wokół dużego wewnętrznego dziedzińca, posiada tytuł bazyliki mniejszej od 1989 r. Tyle o Dobrym Mieście, reszta w naturze.
Dobre Miasto i okolice | Rowerem przez Warmię

Dobre Miasto i okolice | Rowerem przez Warmię

Dobre Miasto i okolice | Rowerem przez Warmię

Dobre Miasto i okolice | Rowerem przez Warmię

Kapliczki Warmii

Warmia

Warmia, pasieki na polu

Dobre Miasto i okolice | Rowerem przez Warmię

Dobre Miasto i okolice | Rowerem przez Warmię

Dobre Miasto i okolice | Rowerem przez Warmię

Kościoły Warmii

Warmia

Warmia

Dobre Miasto i okolice | Rowerem przez Warmię

Dobre Miasto i okolice | Rowerem przez Warmię

Dobre Miasto i okolice | Rowerem przez Warmię

Dobre Miasto i okolice | Rowerem przez Warmię

Dobre Miasto i okolice | Rowerem przez Warmię