Warmia na majówkę /2/. Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto

Warmia na majówkę /2/. Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto
Podobno Warmia i Mazury to Kraina Tysiąca Jezior. To też miejsce pięknej architektury z którą historia obeszła się w skandaliczny sposób. Mam na myśli oczywiście Armię Czerwoną. Na szczęście wiele udało się odbudować, a we współczesnych czasach odrestaurować. Dziś Perła Warmii, dawna jej stolica, Lidzbark Warmiński. Od 1350 roku jedno z najważniejszych miast, centrum wiary i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przez długi czas było pod panowaniem biskupów warmińskich. Był to też znaczący ośrodek gospodarczy ustępujący swym znaczeniem na Warmii tylko Braniewu. W mieście znajduje się zamek biskupów warmińskich, który za dużą wartość artystyczną i historyczną w skali światowej, uznany został za pomnik historii. Po uliczkach Lidzbarka Warmińskiego stąpał  Kopernik, Krasicki, Dantyszek, Kromer czy Wydżga. Dziś stąpam i ja. To wspaniałe miejsce.
Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto

Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto

Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto

Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto

Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto

Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto

Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto
XIV-wieczny Zamek Biskupów Warmińskich to uznawany za najlepiej zachowany zamek z czasów zakonu krzyżackiego, ze wspaniałym dziedzińcem, ozdobionym krużgankami przypominającymi te na Wawelu. Obecnie w zamku mieści się muzeum, w którym znajdują się zbiory m.in. pamiątek po Ignacym Krasickim, a także oryginał II pokoju toruńskiego z 1466 r., którego podpisanie zakończyło 13-letnią wojnę z Zakonem Krzyżackim i na podstawie którego Lidzbark został włączony do Polski. W pobliżu zamku znajduje się XIV-wieczna Kolegiata pw. św. Piotra i Pawła.

Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto

Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto

Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto

Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto

Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto
A na wzgórzu zlokalizowana jest Oranżeria Krasickiego. To piękny pawilon ogrodowy wzniesiony w XVIII wieku w stylu barokowo–klasycystycznym. I jak tu nie kochać Warmii!
Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto

Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto

Co warto wiedzieć? Lidzbark Warmiński znajduje się 50 km na północ od Olsztyna. Obowiązkowym punktem do zobaczenia jest zamek biskupów warmińskich, dziedziniec, komnaty, sale oraz zamkowe piwnice. Następnie kierujemy się w stronę Wysokiej Bramy, dawnej cerkwi prawosławnej oraz kościoła pw. Piotra i Pawła. Na wzgórzu odwiedzamy oranżerię i park przy rzece Symsarnie. W Lidzbarku Warmińskim są też termy i tężnie. Zapraszam na Warmię.

Lidzbark Warmiński – niesamowite miasto

Pokochaj Warmię | Facebook | Instagram