Warmia na majówkę /3/. Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika

Frombork to pierwsza stolica Warmii. Zwany był  Civitas Warmiensis (Miasto Warmińskie), a prawa miejskie nabył w 1310 roku. Tu przez 33 lata żył i pracował Mikołaj Kopernik. Mieszkańcy Fromborka zajmowali się głównie rybołówstwem i rolnictwem, a rzemieślnicy świadczyli usługi dla kanoników i służby kościelnej. W 1899 r. uruchomiono linię kolejową łączącą miasto z Elblągiem i Braniewem, a dalej z Królewcem (Kolej Nadzalewowa, linia nr 254). W wyniku drugiej wojny światowej miasto zostało zniszczone w 80%. Odbudowa Fromborka przebiegała pod kryptonimem Operacja 1001-Frombork i brało w niej udział 2391 instruktorów i harcerzy.

Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika
Nazwa miasta związana jest z obecnym tu od średniowiecza kultem maryjnym. W dokumentach lokacyjnych Frombork nazywano Castrum Dominae Nostrae czyli Gród Naszej Pani, a osadnicy przezwali go Frauenburg. Legendy wiążą nazwę z działalnością pogańskiej władczyni, która miała po nawróceniu się przekazać miasto biskupowi warmińskiemu.
Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika
Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1278 roku. Biskup Henryk Fleming zbudował we Fromborku pierwszą katedrę, co doprowadziło to do szybkiego rozwoju miasta. W 1310 roku przyznano Fromborkowi prawa miejskie, a w 1329 roku rozpoczęto wznoszenie nowej gotyckiej świątyni. Frombork był często palony i niszczony podczas wojen polsko-krzyżackich. Od roku 1466 miasto znajdowało się w granicach Królestwa Polskiego i pozostało w nich aż do pierwszego rozbioru. W XVI wieku działał tu i pracował Mikołaj Kopernik. Złote lata miasta zostały przerwane przez najazd wojsk szwedzkich w roku 1626. Zrabowano i zniszczono praktycznie całe wyposażenie katedry: księgozbiór, skuto rzeźby, epitafia, ukradziono organy, część dzwonów przetopiono. Tuż przed zdobyciem miasta przez Armię Czerwoną tysiące Niemców próbowało ucieczki po zamarzniętych wodach Zalewu Wiślanego. Wielu utonęło i zginęło od kul radzieckich samolotów. Po ciężkich walkach Frombork, wraz ze zdewastowaną katedrą, został zdobyty 9 lutego 1945 roku. Od lat 60. rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę obudowę pod nazwą Operacja 1001 Frombork.
Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika
Co zwiedzamy? Najważniejsze jest Wzgórze Katedralne, na nim Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja oraz Muzeum Mikołaja Kopernika. W przyziemiu Wieży Radziejowskiego (dawna dzwonnica) działa planetarium. Na specjalnej kopule turyści mogą obejrzeć mapę nieba i edukacyjne filmy poświęcone astronomii. Jest też wahadło Foucaulta i wieża Kopernika. Nieco dalej od wzgórza polecam dawny Szpital św. Ducha, to Muzeum Medycyny. Następnie idziemy w stronę centrum: tu wieża Wodociągowa i Kanał Kopernika, kościół św. Mikołaja i św. Wojciecha.

Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika

Frombork – miasto Kopernika

Frombork

Frombork

Frombork

Frombork

Frombork

Frombork

Frombork

Frombork