Warmia | Dni gotyku ceglanego

Warmia | Dni gotyku ceglanego
W czerwcu obchodzimy Dni Gotyku Ceglanego. Na Warmii budowli ze średniowieczną datą jest sporo, nie mówiąc już o czerwonej cegle, kościołach czy zamkach. Reszelski zamek powstał w drugiej połowie czternastego wieku. Podobno w miejscu tym wcześniej istniała już inna obronna budowla, która tworzyła umocnienie granic z pruskim plemieniem Bartów. W późniejszych latach zamek stanowił własność biskupów warmińskich. Nieopodal znajduje się kościół pw. św. Piotra i Pawła, którego początki sięgają drugiej połowy czternastego wieku. Najprawdopodobniej powstał około roku 1360. Oczywiście liczne pożary sprawiały, że świątynia była kilkukrotnie odbudowywana i rekonstruowana. Obecny kształt i wystrój  pochodzi głównie z XIX stulecia. Zachowały się jednak typowo gotycka bryła, rozwiązania architektoniczne oraz zabytkowe portale.

Reszel, Warmia | Dni gotyku ceglanego
Reszel, Warmia | Dni gotyku ceglanego
Reszel, Warmia | Dni gotyku ceglanego
Reszel, Warmia | Dni gotyku ceglanego

Innym przykładem architektury gotyckiej na Warmii jest zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. To jedna z najpiękniejszych ceglanych warowni w Europie. Prace przy budowie trwały pół wieku (1348-1401). Powstał wspaniały przykład krzyżackiego zamku konwentualnego, który przecież nigdy do Krzyżaków nie należał. W czasach średniowiecza korzystano z doświadczeń zakonu. Na polecenie Henryka Sorboma, około roku 1380, wszystkie zamkowe pomieszczenia ozdobiono skomplikowanymi sklepieniami. Najpiękniejszy jest chyba Wieki Refektarz, ale niczego nie brakuje też kaplicy i kapitularzowi. Są też dwupoziomowe krużganki, a na ścianach malowidła, porównywane zresztą z krakowskimi. 

Lidzbark Warmiński, Warmia | Dni gotyku ceglanego
Lidzbark Warmiński, Warmia | Dni gotyku ceglanego
Lidzbark Warmiński, Warmia | Dni gotyku ceglanego
Lidzbark Warmiński, Warmia | Dni gotyku ceglanego
Lidzbark Warmiński, Warmia | Dni gotyku ceglanego

No i Olsztyn. Kapituła Warmińska rozpoczęła wznoszenie budowli około 1348 r. Murowana konstrukcja powstała w miejscu ziemno-drewnianej strażnicy, założonej w zakolu Łyny w 1334 r. Początkowo zamek składał się tylko z jednego, północnego skrzydła, które ukończono w II połowie XIV w. Południowe, z masywną, 30-metrową okrągłą wieżą, dobudowano w połowie XV w. Olsztyńska warownia była siedzibą administratora dóbr ziemskich Kapituły Warmińskiej, mieszkał tu sam Mikołaj Kopernik. Od początku pełniła funkcje obronne, ale mieściła też skarbiec kapituły. Skuteczność militarną przetestowano już w 1356 r., kiedy zamek bezskutecznie próbowali zdobyć Litwini. Wojskową pieczę nad Kapitułą Warmińską do 1454 r. sprawował zakon krzyżacki, dlatego zamek w Olsztynie często znajdował się w centrum wojennej zawieruchy.

Olsztyn, Warmia | Dni gotyku ceglanego
Olsztyn, Warmia | Dni gotyku ceglanego
Olsztyn, Warmia | Dni gotyku ceglanego
Olsztyn, Warmia | Dni gotyku ceglanego
Olsztyn, Warmia | Dni gotyku ceglanego

W Olsztynie mamy cztery obiekty zaliczane do tego stylu: Bramę Górną (Wysoka) i zachowane fragmenty murów obronnych, katedrę pw. św. Jakuba, Zamek Kapituły Warmińskiej oraz Stary Ratusz.
Frombork, Warmia | Dni gotyku ceglanego
Frombork, Warmia | Dni gotyku ceglanego
Frombork, Warmia | Dni gotyku ceglanego

Frombork i Wzgórze Katedralne. Opasane jest ono murami obronnymi, za którymi kryje się katedra, pałac biskupi oraz domy kanoników. Fromborska katedra urosła już do rangi symbolu – to pierwsze skojarzenie z miastem. Powstawała pomiędzy 1329 a 1388 rokiem, a jej charakterystyczną cechą są cztery narożne wieżyczki, służące dawniej celom obronnym. Czerwoną ceglaną elewację monumentalnej katedry zdobią kunsztowne gotyckie elementy. Są to figury świętych, lwów oraz bazyliszków.

 

opasane jest murami obronnymi, za którymi kryje się katedra, pałac biskupi oraz domy kanoników, tzw. kanonie. Fromborska katedra urosła już do rangi symbolu – to pierwsze skojarzenie z miastem. Nic dziwnego, gdyż jej gotycka bryła do dziś zapiera dech w piersiach. Powstawała pomiędzy 1329 a 1388 rokiem, a jej charakterystyczną cechą są cztery narożne wieżyczki, służące dawniej celom obronnym. Czerwoną ceglaną elewację monumentalnej katedry zdobią kunsztowne gotyckie elementy: figury świętych, lwów oraz bazyliszków. Koniecznie trzeba też zobaczyć jej wnętrze. Pod gwiaździstym sklepieniem otwiera się ogromna hala – z oryginalnego wyposażenia został dawny ołtarz główny oraz stalle.

https://www.nocowanie.pl/sladami-warminskiego-gotyku----5-najpiekniejszych-zabytkow.html
We Fromborku, na Wzgórzu Katedralnym, znajdziecie najpiękniejsze przykłady warmińskiego gotyku. To jednocześnie najważniejsza część miasta, jeden z obowiązkowych punktów dla każdego turysty. Wzgórze opasane jest murami obronnymi, za którymi kryje się katedra, pałac biskupi oraz domy kanoników, tzw. kanonie. Fromborska katedra urosła już do rangi symbolu – to pierwsze skojarzenie z miastem. Nic dziwnego, gdyż jej gotycka bryła do dziś zapiera dech w piersiach. Powstawała pomiędzy 1329 a 1388 rokiem, a jej charakterystyczną cechą są cztery narożne wieżyczki, służące dawniej celom obronnym. Czerwoną ceglaną elewację monumentalnej katedry zdobią kunsztowne gotyckie elementy: figury świętych, lwów oraz bazyliszków. Koniecznie trzeba też zobaczyć jej wnętrze. Pod gwiaździstym sklepieniem otwiera się ogromna hala – z oryginalnego wyposażenia został dawny ołtarz główny oraz stalle. Przypominamy, że z katedrą do swojej śmierci związany był Mikołaj Kopernik. I tutaj też odnaleziono grób wybitnego astronoma.

https://www.nocowanie.pl/sladami-warminskiego-gotyku----5-najpiekniejszych-zabytkow.html
We Fromborku, na Wzgórzu Katedralnym, znajdziecie najpiękniejsze przykłady warmińskiego gotyku. To jednocześnie najważniejsza część miasta, jeden z obowiązkowych punktów dla każdego turysty. Wzgórze opasane jest murami obronnymi, za którymi kryje się katedra, pałac biskupi oraz domy kanoników, tzw. kanonie. Fromborska katedra urosła już do rangi symbolu – to pierwsze skojarzenie z miastem. Nic dziwnego, gdyż jej gotycka bryła do dziś zapiera dech w piersiach. Powstawała pomiędzy 1329 a 1388 rokiem, a jej charakterystyczną cechą są cztery narożne wieżyczki, służące dawniej celom obronnym. Czerwoną ceglaną elewację monumentalnej katedry zdobią kunsztowne gotyckie elementy: figury świętych, lwów oraz bazyliszków. Koniecznie trzeba też zobaczyć jej wnętrze. Pod gwiaździstym sklepieniem otwiera się ogromna hala – z oryginalnego wyposażenia został dawny ołtarz główny oraz stalle. Przypominamy, że z katedrą do swojej śmierci związany był Mikołaj Kopernik. I tutaj też odnaleziono grób wybitnego astronoma.

https://www.nocowanie.pl/sladami-warminskiego-gotyku----5-najpiekniejszych-zabytkow.html
Oczywiście to tylko niektóre gotyckie budowle. Jak mówią, gotyku ci u nas dostatek. Przybywajcie i zwiedzajcie.