Kraków | Nowy cmentarz żydowski przy ul. Miodowej

Cmentarz został założony w 1800 roku, po zamknięciu starego cmentarza przy synagodze Remu przy ul. Szerokiej. Znajduje się na nim ok. 10 tysięcy nagrobków; a sama nekropolia zajmuje ponad 4 hektary powierzchni. Cmentarz został zniszczony podczas II wojny światowej przez Niemców, którzy wykorzystali pochodzące z niego macewy przy pracach budowlanych na terenie obozu w Płaszowie. Został odbudowany i uporządkowany w 1957 roku dzięki wsparciu finansowemu American Jewish Joint Distribution Committee. Od strony ulicy Miodowej znajduje się żydowski dom przedpogrzebowy wzniesiony w latach 1902-1903 według projektu Władysława Kleinbergera. Na cmentarzu zostali pochowani m.in.: wiceprezydent Krakowa Józef Sare, malarz Maurycy Gottlieb, poseł Ozjasz Thon i lekarz ubogich Jonatan Warszauer. Dla mnie to jedno z bardziej magicznych miejsc w Krakowie, jak zresztą cały Kazimierz.

Zgodnie z tradycją na żydowskich nagrobkach nie ustawia się kwiatów ani zniczy. Układa się na nich stosy kamieni oraz karteczki z modlitwami za zmarłych oraz prośbami. Tora nakazuje położenie kamienia nagrobnego, stąd taki zwyczaj kładzenia kamyków na grobie przez Żydów odwiedzających cmentarze.
Mężczyźni, którzy odwiedzają żydowskie cmentarze, dla wyrażenia szacunku zmarłym, powinni nosić nakrycie głowy, natomiast kobiety muszą zasłonić ramiona.
Większość mieszkających na terenie ziem polskich Żydów wyznawało chasydyzm, w którym silna była mistyczna wiara w wędrówkę dusz. Wierzono, że dusza przez 30 dni jest przy grobie i patrzy, jak anioł śmierci torturuje ciało, doprowadzając do jego całkowitego rozpadu. Był on niezbędny, by dusza mogła odejść w zaświaty. 
Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z lat 40. XIX w. i mają tradycyjną formę półkoliście zwieńczonych macew pokrytych hebrajskimi inskrypcjami oraz dekorowanych typowymi żydowskimi symbolami nagrobnymi.
Na cmentarzu znajduje się pomnik ofiar Holokaustu z tablicami epitafijnymi m.in. pamięci pomordowanych Żydów ofiar ludobójców hitlerowskich w latach 1939-1945, zmarłym w ZSRR w 1941r, prezydenta gminy izraelickiej w Krakowie – rabina dr. Rafała Landau oraz żony Racheli z Parnesów. Znajduje się tu również cmentarz wojskowy numer 387, na którym pochowano 148 żołnierzy pochodzenia żydowskiego, służących w wojsku austriackim poległych w czasach I wojny światowej. Na cmentarzu spoczywają profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Józef Oettinger i Józef Rosenblatt. To także miejsce spoczynku rabina synagogi Tempel, Ozjasza Thona, który był jednym z inicjatorów rozpoczęcia działalności przez Bibliotekę Judaistyczną oraz posłem na sejm. Można zobaczyć nagrobki mi.n krakowskich rabinów Cwi Hirsza Dawida ha-Lewiego, Aleksandra Sender Herszla Lanadu, Szymona Szchreibera, Chaima Arje Libusza Horowitza, Jozefa Nechemiana Kornitzera, dajanaów, seniorowie gminy – dr Szymon Samelsohn, Jehuda Birnbaum, Hirsz Landau, Icchak Bauminger, dr Samuel Tiles. A w temacie: Kraków | Żydowski Kazimierz | Miejsca, które musisz zobaczyć.