Kraków | Rynek Główny

Krakowski Rynek to największy średniowieczny rynek Europy. Jego historia sięga XIII w. Na nim handlowali kupcy miejscy oraz przyjezdni, wykonywano publiczne wyroki śmierci a nawet okrutne tortury, tędy przejeżdżał król, a pod nim znajdują się Podziemia Rynku Głównego, które od 2010 r. udostępniono zwiedzającym. Warto wspomnieć o Hołdzie Pruskim, początku Insurekcji Kościuszkowskiej, balu na cześć Napoleona czy Wiośnie Ludów. Już wiecie, że to nie byle jaki rynek, lecz krakowski. To najczęściej odwiedzana przez turystów atrakcja Krakowa, jego powierzchnia ma wymiary 200 na 200 m, dzięki czemu jest jednym z największych rynków w Europie.

Sukiennice

W samym centrum rynku zostały wybudowane sukiennice. To najstarsza hala targowa, w której sprzedawane było sukno – stąd nazwa. Kramy stały się odrębną zabudową wokół murowanych sukiennic. Zostały rozebrane dopiero na początku XX wieku. Handel w sukiennicach przynosił miastu ogromny dochód. Król Kazimierz Wielki zbudował gotycką halę, która spłonęła w pożarze w 1555 r. Odbudowano ją według starego zamysłu, jednak tym razem w stylu renesansowym. 

Kościół Mariacki

Najważniejszym chyba elementem Rynku Głównego jest kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny nazywany Kościołem Mariackim. To jeden z największych kościołów Krakowa, z najcenniejszym skarbem architektury gotyckiej Ołtarzem Wita Stwosza. Gotycki kościół złożony jest z trzech naw, jednak ma nierówne wieże. Wyższa mierzy 82 m i jest nazywana Hejnalicą, niższa ma 69 m. Legenda mówi, że do budowy wież zatrudniono dwóch braci. Gdy wieża starszego brata zaczęła przewyższać drugą wieżę, młodszy brat postanowił pozbyć się rywala. Został zamordowany. Młodszy brat popełnił samobójstwo, rzucając się z wieży. Ale najważniejszy jest hejnał. Niegdyś hejnalista był strażnikiem wieży, jednocześnie alarmował o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Legenda mówi, że gdy pewnego razu zobaczył, jak pod bramy miasta podchodzą Tatarzy, zaczął grać hejnał. Melodia jednak urwała się w miejscu, w którym trębacz został przebity strzałą. Na pamiątkę tamtego wydarzenia codziennie o każdej pełnej godzinie z wieży odgrywany jest Hejnał Mariacki.

Pomnik Adama Mickiewicza

Warto też wspomnieć o pomniku Adama Mickiewicza, którego odsłonięcia dokonano 26 czerwca 1898 roku w obecności córki i syna poety, w setną rocznicę urodzin wieszcza. Ma on wysokość 10 m i przedstawia poetę stojącego na postumencie, u stóp którego znajdują się cztery alegorie: Ojczyzna, Męstwo, Nauka i Poezja. Oczywiście ciało Mickiewicza spoczywa w wawelskiej katedrze.


Kościół pw. św. Wojciecha 

Kościół reprezentuje styl barokowy. W jego miejscu, według przekazów, głosił niegdyś kazania św. Wojciech.

Wieża Ratuszowa

Gotycka Wieża Ratuszowa to jedyna pozostałość po ratuszu. Najstarsze wzmianki o krakowskim ratuszu, znajdującym się na Rynku Głównym w Krakowie, pochodzą z 1313 roku. Był to późnogotycki budynek ze schodkowymi szczytami i wysoką wieżą. Został rozebrany w 1820 roku. To obiekt gotycki o wysokości 70 metrów. Na wieży znajdowały się trzy dzwony. Jest jeszcze ciekawostka o ratuszowym zegarze. W 1524 roku na wieży zamontowano sprowadzony z Norymbergi zegar, który uległ zniszczeniu podczas pożaru. W 1680 r., w wyniku uderzenia pioruna w wieży wybuchł kolejny pożar, doprowadzając do spalenia hełmu wieży, zegara, stopienia się dzwonu, a sama wieża wypaliła się do połowy.

Głowa Erosa

“Eros bendato” to dzieło polskiego artysty Igora Mitoraja. Eros to grecki bóg miłości i namiętności. “Bendato” tłumaczone z włoskiego oznacza “spętany”, “zniewolony”. I cóż artysta chciał nam przekazać? Rzeźbę podarowano miastu w 2005 roku.

Letni Festiwal Jazzowy

No i gołębie, niebanalna atrakcja rynku.
Rynek Główny o wschodzie słońca. Uwierzcie, że warto wstać wcześnie.
Tyle w temacie Rynku Głównego. Pamiętajcie, że w mieście Kraka są też inne rynki miejskie: Dębnicki, Kleparski, Mały, Podgórski. Zwiedzajcie Kraków i czekajcie na dalsze fotografie.