Nowe Kawkowo | Kościół pw. św. Jana Apostoła

Kościół w Nowym Kawkowie został poświęcony w 1380 roku. Z tamtego czasu zachowały się fragmenty podmurowania z łamanych kamieni polnych z wyryta datą 1380 oraz średniowieczne freski. A Nowe Kawkowo to wieś leżąca gminie Jonkowo, 22 kilometry na północny zachód od Olsztyna.

Ołtarz główny kościoła w Nowym Kawkowie pochodzi z 1866 roku, natomiast ołtarze boczne z końca XVIII wieku. W świątyni możemy podziwiać też  neobarokową ambonę z XIX wieku, na jej szczycie znajduje się rzeźba pelikana, który chce napoić krwią z własnego serca swoje młode. Ambona jest ozdobiona obrazami czterech ewangelistów. Osobliwa jest podłoga w kościele. Podnosi się ona od wejścia w stronę ołtarza głównego o ponad pół metra. Inną osobliwością kościoła jest zegar słoneczny, umieszczony od strony południowo-wschodniej kościoła, nad częściowo zamurowanym oknem jednej z kaplic świątyni.