Olsztyn nieoczywisty – odsłona druga

Olsztyn i jego nierzeczywistość, odsłona druga. Stare kamienice, odrestaurowane budynki, czerwona cegła, Street Art, sgraffita, tramwaje, piękne drzwi, czyli wszytko to, co lubię. W granicach Olsztyna znajduje się 15 jezior, 3 rzeki, las miejski oraz dwa rezerwaty przyrody (Mszar i Redykajny). Urzekające krajobrazy i sielankowa atmosfera sprawiają, że Olsztyn jest bardzo atrakcyjnym grodem. Najciekawszą częścią miasta jest Stare Miasto, otoczone murami obronnymi. Chociaż w czasie II wojny światowej olsztyńska Starówka została praktycznie zrównana z ziemią, większość zabytkowej zabudowy zrekonstruowano, w tym Wysoką Bramę, XIV-wieczny zamek kapituły warmińskiej i katedrę św. Jakuba.