Olsztyn | Bielsze nie będzie /2/

Park Podzamcze, zamek kapituły warmińskiej, wieże olsztyńskich kościołów i architektura z czerwonej cegły. Spacer po stolicy województwa warmińsko-mazurskiego w odcieniach bieli. Najznamienitszym mieszkańcem gotyckiego zamku kapituły warmińskiej był Mikołaj Kopernik. Oprócz obowiązków administratora dóbr warmińskiej kapituły katedralnej, uczony właśnie tutaj spisał pierwszą wersję swojego traktatu monetarnego, który zasłynął tzw. „prawem Kopernika” mówiącym, że „gorszy pieniądz wypiera lepszy”. Przede wszystkim jednak stworzył w Olsztynie pierwszą księgę rewolucyjnego dzieła „O obrotach sfer niebieskich”. Ich obserwacji dokonywał za pomocą specjalnej tablicy astronomicznej, zachowanej fragmentarycznie do dziś w zamkowym krużganku. Więcej na ig.