Stoczek Klasztorny | Sanktuarium Pomnikiem Historii

Stoczek Klasztorny, zespół katedralny we Fromborku, Grunwald – Pole Bitwy, Kanał Elbląski, zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim oraz sanktuarium w Świętej Lipce – pięć miejsc w woj. warmińsko-mazurskim, które posiadają miano Pomników Historii. Zespół sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym powstał jako wotum wdzięczności biskupa warmińskiego Mikołaja Szyszkowskiego za rozejm polsko-szwedzki w czasie wojny trzydziestoletniej  w XVII w.

W okresie zaborów klasztor w Stoczku Klasztornym został przejęty przez skarb państwa. Władze pruskie przekształciły go w szkołę elementarną. W tym czasie wiele dzieł sztuki znajdujących się w świątyni zaginęło, a sam kościół niszczał. W wyniku późniejszych starań ówczesnych władz diecezjalnych, w 1840 roku władze pruskie przekazały kościół i klasztor diecezji warmińskiej – dzięki temu wróciło tam życie religijne i pielgrzymkowe. W czasach PRL miejsce to stało się jednym z miejsc internowania Prymasa Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński spędził tu blisko rok. W 1987 roku papież Jan Paweł II wyniósł świątynię do godności bazyliki mniejszej.

Kultem w Stoczku Klasztornym otaczany jest obraz Matki Bożej Królowej Pokoju – wizerunek ten znany jest też jako Matka Boża Śnieżna.