Lidzbark Warmiński | Warmia jest piękna!

Kilka dni przed Wielkanocą Lidzbark Warmiński. Niespieszny i spokojny. Od 1350 roku jedno z najważniejszych miast, centrum wiary i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przez długi czas było pod panowaniem biskupów warmińskich. Był to też znaczący ośrodek gospodarczy ustępujący swym znaczeniem na Warmii tylko Braniewu. W mieście znajduje się zamek biskupów warmińskich, który za dużą wartość artystyczną i historyczną w skali światowej, uznany został za pomnik historii. Po uliczkach Lidzbarka Warmińskiego stąpał  Kopernik, Krasicki, Dantyszek, Kromer czy Wydżga. Dziś stąpam i ja.