Olsztyn | Przystanek kolejowy na dawnym cmentarzu ewangelickim

Olsztyn | Przystanek kolejowy na dawnym cmentarzu ewangelickim
Olsztyn Śródmieście, przystanek kolejowy w centrum miasta. Upamiętnienie dawnych mieszkańców Olsztyna, miejsce istnienia w latach 1873-1947 cmentarza ewangelickiego. Przed laty pochowano tu burmistrza Friedricha von Roebela, Oskara Beliana oraz przewodniczącego rady miejskiej Karla Roenscha. Ogólnie wymieniono z imienia i nazwiska oraz daty śmierci ponad 1300 osób. Obszar u zbiegu ul. 1 Maja a Partyzantów był terenem, na którym istniał cmentarz ewangelicki. Później został zlikwidowany, a na jego miejscu zostały wybudowane m.in. garaże. Prace realizowane przy okazji przebudowy ul. Partyzantów unaoczniły, że na tym obszarze pozostały komory grobowe. Dzięki bliskiej współpracy samorządu Olsztyna oraz parafii ewangelicko-augsburskiej dawni mieszkańcy naszego miasta zostali uhonorowani w oryginalnej przestrzeni.
Olsztyn | Przystanek kolejowy na dawnym cmentarzu ewangelickim

Olsztyn | Przystanek kolejowy na dawnym cmentarzu ewangelickim

Olsztyn | Przystanek kolejowy na dawnym cmentarzu ewangelickim

Olsztyn | Przystanek kolejowy na dawnym cmentarzu ewangelickim

Olsztyn | Przystanek kolejowy na dawnym cmentarzu ewangelickim

Olsztyn | Przystanek kolejowy na dawnym cmentarzu ewangelickim

Olsztyn | Przystanek kolejowy na dawnym cmentarzu ewangelickim

Olsztyn | Przystanek kolejowy na dawnym cmentarzu ewangelickim

Olsztyn | Przystanek kolejowy na dawnym cmentarzu ewangelickim

Olsztyn | Przystanek kolejowy na dawnym cmentarzu ewangelickim

Olsztyn | Przystanek kolejowy na dawnym cmentarzu ewangelickim

Olsztyn | Przystanek kolejowy na dawnym cmentarzu ewangelickim