Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend

Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend
Podobno Warmia i Mazury to Kraina Tysiąca Jezior. To też miejsce pięknej architektury, z którą historia obeszła się w skandaliczny sposób. Mam na myśli oczywiście Armię Czerwoną. Na szczęście wiele udało się odbudować, a we współczesnych czasach odrestaurować. Dziś piękny spacer Perła Warmii, dawna jej stolica, Lidzbark Warmiński. Od 1350 roku jedno z najważniejszych miast, centrum wiary i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przez długi czas było pod panowaniem biskupów warmińskich. Był to też znaczący ośrodek gospodarczy ustępujący swym znaczeniem na Warmii tylko Braniewu. W mieście znajduje się zamek biskupów warmińskich, który za dużą wartość artystyczną i historyczną w skali światowej, uznany został za pomnik historii. Po uliczkach Lidzbarka Warmińskiego stąpał Kopernik, Krasicki, Dantyszek, Kromer czy Wydżga. Zajrzyjcie do term, tężni, parku nad rzeką Symsarną oraz spójrzcie na urokliwe kamieniczki.
Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend
Zamek Biskupów Warmińskich
Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend

Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend

Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend

Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend

Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend
Most zamkowy, widok na Hotel Krasicki
Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend
Oranżeria Krasickiego
Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend
Wysoka Brama
Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend

Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend
Dawna cerkiew prawosławna
Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend
Dawna remiza strażacka
Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend
Kościół pw. św. Piotra i Pawła
Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend

Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend
Mural z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika
Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend

Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend
Tężnie lidzbarskie
Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend

Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend

Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend

Lidzbark Warmiński na najbliższy weekend