Lady Zima | Warmińskie drogi i dróżki

Niektóre drogi trzeba pokonywać samotnie. Gminne, leśne, wodne. Kilka dróg i dróżek, którymi dążyłem do celu w ostatnich dniach. Bardzo lubię zimową pustkę i ciszę, to wartościowa dla umysłu przestrzeń.