Rezerwat przyrody Kamienna Góra w Obszarze Natura 2000 Warmińskie Buczyny

Rezerwat przyrody Kamienna Góra w Obszarze Natura 2000 Warmińskie Buczyny to rezerwat utworzony w gminie Jonkowo (powiat olsztyński) powstały na obszarze 95,14 ha. Głównym celem jego ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczo-leśnych, krajobrazowych i dydaktycznych stanowiska buczyny pomorskiej w jej aktualnej postaci naturalnej i w otoczeniu zbiorowisk leśnych i bagiennych zajmujących właściwe dla nich siedliska. W rezerwacie stwierdzono występowanie 32 gatunków ptaków, z których 21 uznano za lęgowe. Do najbardziej interesujących gatunków należy dzięcioł czarny. Lista gatunków roślin prawnie chronionych jest dość bogata, obejmuje 23 taksony.