Akwedukt w Silicach

Piękna wiosna, Warmia i rower. Te elementy przeważają w dzisiejszym wpisie. Będzie też akwedukt. I to nie ten z Grecji, lecz podolsztyńskich Silic. Taki właśnie niepozorny obiekt hydrotechniczny, zatopiony w zaroślach, na uboczu drogi znajduje się w tej niewielkiej warmińskiej wsi zlokalizowanej w gminie Purda. Akwedukt pochodzi z przełomu XIX i XX w. i przecina skrzyżowanie Kanału Wiktorii z Kanałem Elżbiety.
Wyjątkowość warmińskiego akweduktu polega na tym, że wody obu kanałów nie wchodzą sobie w paradę. Dolną płynie Kanał Wiktorii, a betonowym korytem nad nim Kanał Elżbiety. Kanał ten miał zapobiegać miedzy innymi zalewaniu Barczewa przez rzekę Kośna. Nazwa dolnemu kanałowi została nadana na cześć jedynej, ukochanej córki cesarza Niemiec, Wilhelma II. Jeden i drugi ciek powstał w celach melioracyjnych, ale ich losy potoczyły się inaczej. Kanał imienia cesarzówny dopływa do przedłużenia rzeki Kośnej (Kanału Kiermas) i obecnie stanowi część cenionego przez turystów szlaku kajakowego, którym z Jeziora Linowskiego, przez Barczewo i rzekę Pisę Warmińską można dopłynąć do rzeki Wadąg. Kanał Elżbiety na skutek założonych wcześniej zamierzeń melioracyjnych ulega postępującemu zanikowi. Jest bujnie porośnięty sitowiem.
Skrzyżowanie dwóch sztucznych kanałów wodnych w Silicach wybudowane w czasach Prus Wschodnich.
Wieś Silice została lokowana przez kapitułę warmińską ok. roku 1350 pod nazwą Cuculnig. Nadanie otrzymał Prus Petrico. Natomiast według przekazu G. Kellmanna wieś została lokowana w 1375 r. w wyniku nadania ziem dla burgrabiego olsztyńskiego Nikolausa Kunrasa von Kyrpeyn. A skoro była też mowa o Wiktorii. Wiktoria Luiza Adelajda Matylda Charlotta Pruska urodziła się 13 września 1892 r. w Marmorpalais. Była księżniczką Prus, księżną Hanoweru i Brunszwiku, jedyną córką i siódmym dzieckiem cesarza Wilhelma II Hohenzollerna oraz jego żony cesarzowej Augusty Wiktorii. W chwili śmierci była ich ostatnim żyjącym dzieckiem. Księżniczka Wiktoria stała się ukochanym dzieckiem cesarza. Gdy oświadczyła rodzinie, że chce poślubić Ernesta Augusta, księcia Hanoweru, wywodzącego się z dynastii pozbawionej królestwa w 1866 roku za poparcie Austrii w wojnie prusko-austriackiej, wzbudziło to w rodzinie Hohenzollernów żywe emocje. Ślub odbył się 24 maja 1913 roku w Berlinie. Wiktoria zmarła 11 grudnia 1980 roku w Hanowerze. Wilhelm II to ostatni niemiecki cesarz i król Prus. Honorowy Großadmiral Kaiserliche Marine. Jego panowanie charakteryzowało się militaryzmem i dążeniem do uczynienia z Niemiec światowej potęgi. Po zakończeniu I wojny światowej abdykował i osiadł w Holandii. Wilhelm polował w lasach Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej na jelenie, odwiedzał rezydencję Dohnów w Słobitach nieopodal Morąga, był miłośnikiem stylu staronorweskiego w architekturze. W lasach okalających Barkwedę cesarz bywał między 1890 a 1912 rokiem, zawsze między 23 września a 7 października. Miejsca, w których upolował szczególnie piękne i wielkie jelenie upamiętniały kamienne obeliski i głazy.
Zapraszam na Warmię!