24 maja 2019

Andrzej Samulowski – poeta warmiński z Gietrzwałdu

Andrzej Samulowski – poeta warmiński z Gietrzwałdu
Andrzej Samulowski był poetą ludowym, księgarzem oraz działaczem polskim na Warmii. Żył i pracował w Gietrzwałdzie, gdzie założył w 1878 r. pierwszą polską księgarnię na Warmii. Budynek ten zachował się do dzisiaj, zdjęcie powyżej.

17 maja 2019

Nie taka zwykła majówka | Odyseja kolejowa z Polregio: Toruń, Malbork, Gdańsk, Ełk

Nie taka zwykła majówka | Odyseja kolejowa z Polregio: Toruń, Malbork, Gdańsk, Ełk
Po pierwsze, dziękuję za ponad 11 tys wyświetleń ostatniego wpisu Architektura Warmii, jesteście wielcy. Po drugie, dzięki uprzejmości Polregio miałem możliwość spędzenia majówki w podróży. Tak, tak, kto by pomyślał, że nie będzie grilla, działeczki, tylko podróż pociągiem. No, ale przecież czego nie robi się dla przygody. Zatem zapraszam na relację z odysei kolejowej, czytaj 1277 km wysiedziane w wagonie. Czy bolało? Tak, coś tam bolało. Toruń, Malbork, Gdańsk, Ełk musi boleć. Do tego jeszcze przejazdy tramwajami i autobusami, bo jak można nie przejechać się piszczącym jelczem toruńskiego MZK lub kolejką wąskotorową w Ełku. Uf, jak gorąco!

7 maja 2019

Architektura Warmii

Architektura Warmii

Kapliczki, krzyże przydrożne, kościoły, czyli "Święta Warmia"

Geneza kapliczek jest bardzo stara i niezbyt jasna, posiadająca przynajmniej kilka sugerowanych źródeł. Według jednej z wersji, nazwa wywodzi się od łacińskiego wyrazu ~cappa (płaszcz). Domniemywa się, że chodzi o płaszcz św. Marcina, biskupa z Tours, który przechowywany był w specjalnej celi wewnątrz niewielkiego kultowego budynku, zwanego właśnie „kaplicą”. Według innych tez już św. Ambroży, biskup Mediolanu z II poł. IV wieku wspominał o kapliczkach jako o miejscach kultu. Oficjalnie zgodę na odprawianie nabożeństw przy kapliczkach zatwierdził sobór w Agda z początków VI wieku. Na Warmii spotykamy typ kapliczek słupowych (umieszczonych na drewnianych lub murowanych wysokich słupach). W okresie późniejszym, kapliczki ustawiano na skrzyżowaniach dróg, w miejscach objawień religijnych lub ważnych dla społeczności lokalnej wydarzeń. Ze względu na niski koszt budowy fundowane były przez mniej zamożnych wiernych. Są nieodłącznym elementem krajobrazu polskiego. Kapliczki warmińskie stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego Warmii. To najważniejszy, tak sądzę, zabytek Warmii. Prawdopodobnie konieczność budowania kapliczek wzięła się z czasów kolonizacyjnych tych terenów.  Były one istnym drogowskazem, chroniły przed złem, śmiercią, burzami i stanowiły punkt modlitewny. W niektórych z nich umieszczony był dzwonek, którego dźwięk ostrzegał mieszkańców przed niebezpieczeństwem lub wzywał wiernych na modlitwę Przeważająca większość warmińskich kapliczek pochodzi z przełomu XIX/XX wieku. Świadczą o tym daty umieszczone na metalowych chorągiewkach i typowy dla ówczesnego budownictwa sakralnego, neogotycki styl. Najstarszą warmińską kapliczkę możemy odnaleźć w Dobrągu. Data powstania to 1601 rok.
Na Warmii jest wiele elementów religijnych takich jak: kościoły, zespoły odpustowe, sanktuaria, kaplice, kapliczki i krzyże przydrożne. Nie bez powodu jest ona często nazywana "Świętą Warmią".
Warmińskie kościoły to czerwień gotyku, piękno polnych kamieni i otaczająca zieleń. To kościoły wśród pól rzepaku, łanów zboża i wspaniałych lasów. To sanktuaria w Gietrzwałdzie, Stoczku Klasztornym, Głotowie, Krośnie i Klebarku Wielkim. Od lat ludzie pielgrzymują do tych miejsc, poszukując łaski i odnowienia duchowego. Jest też barokowa Święta Lipka, która leży na Mazurach, tuż przy granicy z historyczną Warmią, od roku 1736 należała jednak do warmińskiej administracji kościelnej. Protestantyzm, a przede wszystkim luteranizm, od XVI w. do lat 70. XX w. stanowił jeden z ważnych czynników wyróżniających Mazury od sąsiednich regionów i krajów: katolickiej Warmii czy Litwy. Na fotografiach zespół pielgrzymkowy w Krośnie koło Ornety.

1 maja 2019

Warmińsko-mazurskie od podstaw: na majówkę Nidzica i Szczytno, po drodze Małga oraz Jedwabno

Warmińsko-mazurskie od podstaw: na majówkę Nidzica i Szczytno, po drodze Małga oraz Jedwabno
W tym tygodniu majówka na Mazurach Piaszczystych. Na początek miasto nad rzeką Nidą. Nidzica to gród związany z Krzyżakami gotycki zamek krzyżacki z XIV wieku, rozbudowany w XV wieku, zniszczony w 1945, po wojnie odbudowany; winem, piwem, miodami pitnymi browar zamkowy z XIX w. oraz pomnikiem rycerza stworzonym w 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem przez Jerzego Beresia upamiętnia Władysława Jagiełłę.

24 kwietnia 2019

Kośno | Rezerwat, jezioro, rzeka, kajak

Kośno | Rezerwat, jezioro, rzeka, kajak
Ostatnio byliśmy nad mazurską Kalwą. Przy wysokich wodach możliwe jest przepłynięcie z tego akwenu rzeczką Strugą do jeziora Kośno i dalej szlakiem rzeki Kośna. A jak piękne to tereny zobaczycie właśnie dziś. Ponownie zapraszam do rezerwatu Jezioro Kośno, na granicy historycznej Warmii . Zobacz też: Kośno, rezerwat przyrody.

18 kwietnia 2019

Przystanek Mazury / Jezioro Kalwa, Pasym oraz cmentarz ewangelicki w Jedwabnie

Przystanek Mazury / Jezioro Kalwa, Pasym oraz cmentarz ewangelicki w Jedwabnie
Rower i pociąg, taki plan na dziś. Ponownie przemierzamy Mazury na rowerze. Wsiadamy na dworcu w Olsztynie, wysiadamy na stacji w Pasymiu, delektujemy się piękną Kalwą, następnie przez Narajty i Burdąg kierujemy się do Jedwabna. Dziwna to wyprawa, bo w planie mam dokumentację fotograficzną cmentarza ewangelickiego. Wszystko dla dobra ogółu. Zapraszam. Do przejechania w sumie 30 km.

16 kwietnia 2019

Fotograficzna mapa Warmii

Fotograficzna mapa Warmii
Fotograficzna mapa Warmii
Kliknij w mapę i przenieś się na Warmię. Fotograficzna mapa Warmii tworzona jest od 2007 roku i pokazuje miejsca, które warto odwiedzić. Oprócz Warmii, zwiedzaj też jej okolice, doceń architekturę, zabytki oraz przyrodę województwa warmińsko-mazurskiego.
| Copyright © 2007/19 Kochamy Warmię |