Przystanek Mazury / Łyna – tu rzeka zaczyna swój bieg

Jest na Mazurach wieś, której nazwa związana jest z rzeką. W jej pobliżu znajduje się rezerwat przyrody Źródła Rzeki Łyny miejsce, w którym wiele płynących strumieni daje początek rzece Łynie. Osobliwością przyrody jest występowanie tu zjawiska erozji wstecznej na terenie nizinnym. Następuje ciągłe cofanie się źródeł rzeki Łyny. Widoczny powyżej kościół pochodzi z 1726 r. i wyróżnia się czworoboczną drewnianą wieżą zakończoną barokowym hełmem dzwonowym, w wyposażeniu jest też barokowy ołtarz. Wieś była wzmiankowana już w 1387 r. z okazji nadania przez komtura ostródzkiego młyna Henrykowi z Reszek.

Łyna wypływa z piasków sandrowych, źródła rzeki znajdują się w okolicy wsi Łyna, na terenie rezerwatu przyrody Źródła Rzeki Łyny. Jest to rezerwat krajobrazowo-geomorfologicznego z występującym tu zjawiskiem erozji wstecznej, zjawiska bardzo rzadkiego na niżu. Rzeka Łyna przepływa przez jeziora rynnowe: Brzeźno Duże, Kiernoz Mały, Kiernoz Wielki, Jezioro Łańskie, Ustrych, wśród których największym i najgłębszym jest jezioro Łańskie. Łyna kilkakrotnie zmienia swój kierunek, przecina kilka ciągów moren czołowych, co wpływa na różnorodny charakter poszczególnych odcinków doliny. Na terenie Olsztyna rzeka przepływa przez zróżnicowany obszar. Na obrzeżach miasta jest to zabudowa podmiejska z dużymi fragmentami zadrzewień. Nieco dalej stopniowo przechodzi w zwartą zabudowę śródmieścia. Opuszczając granice miasta rzeka przecina Las Miejski w Olsztynie. W Olsztynie z Łyną łączą się dwie mniejsze rzeki Wadąg i Kortówka. W górnym biegu rzeka przepływa przez Rezerwat przyrody Las Warmiński. 

Więcej: Przystanek Mazury / Źródła Rzeki Łyny