Operacja 1001 – Frombork

Naczekał się ten post okrutnie,  bo obiecywałem już na wiosnę, że zajmiemy się tematem akcji pod kryptonimem Operacja 1001 – Frombork. A była to akcja wzniosła, gdyż ponad 30 tysięcy instruktorów, harcerek i harcerzy ze szkół zawodowych i przyzakładowych odbudowywało miasto zniszczone podczas II wojny światowej. Kładziono ulice i chodniki, sadzono drzewka, odbudowywano budynki, świadczono także usługi dla mieszkańców i turystów. Operacja 1001 – Frombork rozpoczęła się w 1967 r. – w 1001 rocznicę ustanowienia polskiej państwowości, zakończyła się w roku 1973 r. – w 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.
Dzięki harcerzom powstały oraz zostały rozbudowane m.in. szkoła podstawowa, pawilon gastronomiczny, dom handlowy, piekarnia, poczta, remiza, baza rybacka, hydrofornia, zabytkowa kanonia, baszta żeglarska i wiele innych budowli.  
Zdjęcia pochodzą z książki: Operacja 1001 – Frombork, I. Sekuła, H. Leśniowski, Wydawnictwo Harcerskie "Horyzonty", Warszawa 1973.
Frombork to jedyne miasto w Polsce, które ma prawie tyle samo honorowych obywateli co stałych mieszkańców. Prawie 2400 osób może poszczycić się tytułem Honorowego Obywatela Fromborka. Aby otrzymać taki tytuł, należało pracować przy odbudowie miasta co najmniej trzy turnusy.
W 1973 r. Frombork i harcerzy odwiedził Edward Gierek.
A Frombork to mała rybacka przystań po południowej stronie Mierzei Wiślanej i miasto Mikołaja Kopernika, ze wzgórzem katedralnym oraz wieżą wodną z 1571 r. To we Fromborku Kopernik pracował jako kanonik kapituły warmińskiej niemal nieprzerwanie od 1510 r. do dnia swojej śmierci w 1543 r. Właśnie tutaj opracował dzieło O obrotach sfer niebieskich. Zespół katedralny na wzgórzu stał się też miejscem pochówku astronoma. Zobacz też: Frombork, biskup Radziejowski, wieża dzwonna | Uwielbiam poniedziałki we Fromborku | Elbląg-Frombork-Braniewo, Kolej Nadzalewowa, linia 254 | Frombork. Małe miasto – wielka przestrzeń.
Pomnik Mikołaja Kopernika na fromborskim rynku, powyżej tablica upamiętniająca Operację 1001 – Frombork oraz sgraffito z 1973 r. autorstwa Aleksandra  Kazimierczaka (A.K.) nawiązujące do idei Roku Kopernikańskiego, które ulokowano na ścianie budynku poczty.
Fromborskie wzgórze katedralne. A przy okazji zaglądamy na stronę Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Tu wystawa Cóż jest świat… szachownica. Angelusy i demony w sztuce chrześcijańskiej oraz Rzemiosło artystyczne dawnych Prus. W tym miesiącu we Fromborku odbywały się też zdjęcia do filmu dokumentalnego pt. Tajemnice De Revolutionibus..., którego premiera odbędzie się pod koniec tego roku. Czekam z niecierpliwością.